Mục kích dàn xe đặc chủng của công an, quân đội bảo vệ APEC

Xã hội
Để đảm bảo an toàn cho Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, nhiều đoàn xe đặc chủng của công an, quân đội đã được huy động.