Mục kích nước giếng ở Đồng Nai cháy như dầu

Xã hội
Phát hiện giếng nước nổi nhiều váng, bốc mùi hắc khó chịu, người dân ở huyện Tân Phú múc lên châm lửa đốt thì bốc cháy dữ dội.
Xem thêm