Năm ngư dân Nghệ An ngạt khí độc, ngất lịm dưới hầm tàu

Xã hội
Xuống hầm sâu bốc cá lên bờ, một ngư dân Nghệ An bị ngạt khí độc, ngất lịm. Bốn ngư dân khác vội xuống cứu cũng bị ngạt.
Xem thêm