Ngàn người nghiêm trang dự lễ chào cờ ngày Quốc khánh trên Quảng trường Ba Đình

Xã hội
Lễ chào cờ sáng ngày Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình lịch sử diễn ra trang nghiêm, hàng ngàn người dân có mặt từ sớm tham dự, thắp hương, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem thêm