Nghẹt thở xem kích nổ quả bom hơn 3 tạ

Xã hội
Quả bom nặng 350 kg sót lại từ thời chiến tranh phát hiện ở Nghệ An đã được tiêu hủy thành công.
Xem thêm