Ngôi làng ở Việt Nam sở hữu hàng chục ngôi nhà cổ, trả chục tỷ cũng không bán

Xã hội
Làng cổ Thổ Hà (Vân Hà – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang), ngôi làng sở hữu hàng chục ngôi nhà cổ trăm tuổi. Chủ nhân của những ngôi nhà cổ này đang gìn giữ và bảo tổn ngày này qua tháng khác kể cả hết gạo, trả giá chục tỉ cũng quyết không bán