Ngôi nhà có thể thay đổi hình dạng để tránh nắng

Xã hội
Ngôi nhà ở Ba Lan phản ứng với ánh sáng mặt trời bằng cách di chuyển thân nhà để cản bớt nắng.