Ngôi nhà từ hơn 6.000 vỏ chai nhựa trên đảo Bé, Lý Sơn

Xã hội
Nhặt hàng nghìn vỏ chai nhựa do du khách và người dân bỏ lại, anh Nguyễn Lợi làm homestay rộng 12 m2 để nhắc nhở ý thức bảo vệ môi trường.