Ngủ gục ngoài trời chờ xin visa Hàn Quốc

Xã hội
Nhiều người đổ về phòng Lãnh sự quán Hàn Quốc xếp hàng 7 - 8 tiếng, chờ xin visa từ 2h đêm đến trưa hôm sau vẫn chưa có số thứ tự để vào phòng phỏng vấn.
Xem thêm