Người dân Hà Nội có thể tránh ngập lụt nhờ... smartphone

Xã hội
Mùa mưa bão đang bắt đầu, người dân Hà Nội có thể sử dụng một phần mềm trên smartphone để tránh các tuyến đường bị ngập.