DMCA.com Protection Status

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm chờ lấy nước sạch

Xã hội
Nhiều khu dân cư ở quận Thanh Xuân, Hoài Đức thức tới 1-2h sáng để nhận nước sạch từ các xe téc do Hà Nội cung cấp sau vụ nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải.