Người đàn ông cả đời đi vá ổ gả để tưởng nhớ con trai qua đời vì tai nạn

Xã hội
Sau cái chết định mệnh của con trai trong một tai nạn liên quan đến ổ gà trên đường, ông Dadarao Bilhore nguyện dùng cả đời để đi vá hết ổ gà ở Ấn Độ.