Người đàn ông chăn đàn trâu giữa lòng Sài Gòn

Xã hội
Mua trâu bò rồi đem chúng "chu du" khắp nơi vỗ béo, bán kiếm lời, ông Văn Đức Tời nói ông chấp nhận cuộc sống khốn khó, chưa làm ra kết quả là chưa nghỉ ngơi.
Xem thêm