Người đàn ông gần 20 năm nuốt rắn và kiếm

Xã hội
Theo nghề diễn xiếc từ năm 7 tuổi, đến nay anh Nguyễn Văn Hoàng có thể nuốt một lúc 4 con rắn, 7 thanh kiếm và đóng đinh vào mũi.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT