Người dân Sài Gòn du xuân bằng… khinh khí cầu

Xã hội
Những quả khinh khí cầu sẽ mang khách tham quan lên độ cao hàng chục mét ngắm nhìn một góc Sài Gòn.
Xem thêm