Người dân Vũng Tàu xả cạn nước hồ bắt cua, cá trong đêm

Xã hội
Sau thời gian đặt rọ bắt dần cá cua vào hồ, người dân chờ thủy triều xuống để tháo cạn nước, bắt sạch để vào vụ mới.
Xem thêm