Người đi bộ bị xe tông khi qua đường không đúng

Xã hội
Video cho thấy người phụ nữ đang đi bộ không đúng phần đường bị tông do xe máy không kịp tránh.