Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp 30/4

Xã hội
Theo Bộ luật lao động, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương là 10/3 âm lịch và hai ngày lễ 30/4, 1/5.