Người phụ nữ kể lại giây phút hoảng loạn chứng kiến vụ cháy

Xã hội
Lúc đó hơn 90% là chết vì không có một lối thoát nào nữa. Tất cả bị bao vây bởi lửa và khói.
Xem thêm