Người Việt ở trại Béthune vẫn quyết vượt biên vào Anh sau thảm kịch

Xã hội
Sau khi Vietnam City đóng cửa, người di cư Việt Nam tập trung ở các trại tạm khác ở Pháp; họ trả 20.000 USD, thế chấp nhà, họ cố vào Anh bất chấp rủi ro.