Nhà máy điện mặt trời hoạt động ban đêm đầu tiên trên thế giới

Xã hội
Diện tích 195 ha cùng 2.600 tấm pin tạo ra lượng điện tích trữ giúp Gemasolar (Tây Ban Nha) trở thành nhà máy điện mặt trời hoạt động vào cả ban đêm.