Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiệt hại những gì trong vụ cháy?

Xã hội
Ngoài tháp nhọn và phần mái, Nhà thờ Đức Bà còn hứng chịu nhiều thiệt hại liên quan đến các bảo vật.
Xem thêm