Nhà vệ sinh có thể 'chui' xuống đất ở Hà Lan

Xã hội
Nhà vệ sinh Urilift Combi có thể hạ xuống hoặc mọc lên trong thời gian ngắn và tự động làm sạch 6 lần mỗi tiếng.
Xem thêm