Nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Xã hội
Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2020. Trong hai ngày này, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.