Nhân viên cây xăng vừa bán vừa nghe điện thoại, quên thu tiền của khách

Xã hội
Nam nhân viên cây xăng ở Hà Nội trong lúc vừa bán hàng cho khách vừa nghe điện thoại đã quên cả thu tiền.
Xem thêm