Nhiều thủ đoạn đòi nợ tín dụng đen gây xáo trộn vùng quê Quảng Ngãi

Xã hội
Bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả gây thương tích, những đối tượng đòi nợ tín dụng đen đang hoành hành tại nhiều nơi thuộc tỉnh Quảng Ngãi.