Nhìn gần chó nghiệp vụ Mỹ ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội
Những chú chó nghiệp vụ đã được đặc vụ Mỹ đưa tới sân bay Đà Nẵng vào sáng nay, trước thời điểm chuyên cơ của Tổng thống Donald Trump và đoàn tuỳ tùng hạ cánh.
Xem thêm