Nhìn gần tàu vỏ thép hàng chục tỷ hư hỏng nằm bờ

Xã hội
Mỗi ngày qua, nỗi lo đè nặng tâm can những ngư dân Bình Định khi con tàu hàng chục tỷ đồng của họ hư hỏng nằm bờ dù đang mùa biển chính.
Xem thêm