Nhóm thanh niên rước dâu lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A

Xã hội
Điều khiển xe máy rước dâu trên quốc lộ 1A, nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.
Xem thêm