Những cô gái rà phá bom mìn

Xã hội
Đội nữ rà phá bom mìn MAG gồm 13 thành viên, sau một năm hoạt động đã làm sạch 640.000 m2 đất, tìm thấy hơn 300 vật liệu nổ.

VIDEO MỚI NHẤT