Những công trình tôn giáo có kiến trúc độc đáo trên thế giới

Xã hội
Chùa Samphran cao 80m với rồng khổng lồ quấn quanh, đền Tannahlot nằm giữa biển... là những công trình tôn giáo có kiến trúc độc đáo.
Xem thêm