Những công trình trị thủy nổi bật tại Hà Lan

Xã hội
Rào chắn sóng Maeslantkering tự động đóng khi nước dâng cao hơn 3m, đập Afsluitdijk dài 32 km ngăn nước giúp Hà Lan có thêm 1650 km2 đất.