Những dự án điện mặt trời nghìn tỷ đã hoạt động ở Việt Nam

Xã hội
Việt Nam hiện có 121 dự án điện mặt trời trong quy hoạch phát triển điện lực, trong đó nhiều dự án đã vận hành.

VIDEO MỚI NHẤT