DMCA.com Protection Status

Những dự án điện mặt trời nghìn tỷ đã hoạt động ở Việt Nam

Xã hội
Việt Nam hiện có 121 dự án điện mặt trời trong quy hoạch phát triển điện lực, trong đó nhiều dự án đã vận hành.