Những hình ảnh 'lịch sử' về cuộc di dân đặc biệt khỏi Kinh thành Huế

Xã hội
Gắn bó trên dưới 40 năm trên vùng Thượng thành Huế, những cư dân đầu tiên từng "sống bám", "sống mòn" trên di tích Cố đô bắt đầu chuyến di dời lịch sử.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT