Những người Pháp đi trên dây băng qua vách núi cao 300 m

Xã hội
Nhóm Ata Slack đi qua đoạn dây dài 800 m nối hai vách đá thuộc dãy Alps, đông nam nước Pháp để trải nghiệm cảm giác mạnh.