Những tượng Phật lớn nhất Việt Nam

Xã hội
Tượng Phật A Di Đà cao 72 m, Quan Thế Âm 17 tầng... là những tượng Phật lớn ở Việt Nam.
Xem thêm