Những yếu tố có thể giúp thợ lặn nhịn thở 24 phút

Xã hội
Lá phổi lớn hơn bình thường cùng kỹ thuật vận dụng cơ trong miệng và cổ họng có thể giúp thợ lặn lập kỷ lục nhịn thở tới 24 phút.
Xem thêm