Nông dân Ninh Bình bắt trai nhả ngọc quanh năm nhờ chiêu độc

Xã hội
Với cách làm đặc biệt, anh Đinh Văn Việt ở Ninh Bình đã bắt trai nước ngọt nhả ngọc 4 mùa, giúp thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.