Nông dân tận dụng rơm rạ để trồng nấm ở Hà Nội

Xã hội
Sau thu hoạch, người dân thường đốt rơm rạ ngay trên đồng, vài năm nay tình trạng được cải thiện nhờ các mô hình dùng rơm rạ để trồng nấm.