Nước giếng của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đốt cháy ngùn ngụt

Xã hội
Sáu hộ gia đình ở Hương Khê, Hà Tĩnh phát hiện nước giếng sinh hoạt có dầu hỏa dễ dàng bốc cháy khi châm lửa đốt.

VIDEO MỚI NHẤT