Nước sạch sông Đà chỉ xin lỗi khách hàng khi nào có kết luận

Xã hội
Đối với câu hỏi công ty có nợ người dân lời xin lỗi, đại diện nước sạch sông Đà khẳng định: "Xin lỗi hay không sẽ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng".
Xem thêm