Nuôi cá lồng trên sông Thái Bình thu 1,5 tỷ đồng mỗi năm

Xã hội
Khởi nghiệp với 10 lồng cá nuôi trên sông đến nay ông Phạm Văn Bôn có gần 80 lồng, mỗi năm mang lại thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng.