Nuôi cá tai tượng, lão nông kiếm bộn tiền

Xã hội
Chuyển đổi diện tích đất lúa, đất trồng dừa kém hiệu quả sang nuôi cá tai tượng, một lão nông ở Cần Thơ thu lời gần trăm triệu mỗi năm.

VIDEO MỚI NHẤT