Ô nhiễm không khí ở mức cao, người dân thủ đô nói gì?

Xã hội
Không khí Hà Nội đang rơi vào ngưỡng báo động, người dân sống ở khu vực nội thành đang đối mặt với những vấn đề về sức khỏe. Trong khi các số liệu quan trắc lại bất nhất, người dân nói gì về tình trạng ô nhiễm?

VIDEO MỚI NHẤT