Ở thị trấn này, người dân 'buôn chuyện' sẽ bị phạt tiền

Xã hội
Tại một thị trấn ở Philippines, người dân nào bị bắt gặp buôn chuyện, đưa tin đồn tục tĩu sẽ bị phạt 500 peso (khoảng 200.000 đồng) và ba tiếng lao động.