Ông Đoàn Ngọc Hải báo cáo gì về những bãi xe 'vua'?

Xã hội
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, UBND quận 1 sẽ chỉ đạo kiểm tra và chấn chỉnh công tác quản lý các điểm giữ xe trên địa bàn quận 1 theo quy định. Tất cả các bãi xe không phép, trái phép, thu quá giá sẽ bị chấm dứt hoạt động trong hôm nay (11/1).
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT