'Ông Ỉn' được mừng tuổi cả thùng tiền trước khi bị chém

Xã hội
Đoàn rước lợn đi tới đâu người dân Ném Thượng (Bắc Ninh) kéo ra mừng tuổi 'ông Ỉn' với mong ước có một năm mưa thuận gió hoà.