Phà Vàm Cống trăm tuổi ngưng hoạt động

Xã hội
Sau hơn một tháng cầu Vàm Cống thông xe, bến phà Vàm Cống ngưng hoạt động từ 9h ngày 30/6 theo quyết định của Tổng cục Đường bộ.