Phần mềm giúp cấp lại giấy phép lái xe bị mất nhanh chóng

Xã hội
Việc kết nối dữ liệu về quản lý giấy phép lái xe giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đã được triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính chính xác, thuận tiện.