Phi công sống sót sau khi bị hút khỏi buồng lái ở độ cao hơn 5.000 m

Xã hội
Vào ngày 10/6/1990, chuyến bay số hiệu 5390 của hãng British Airways rời Birmingham, Anh, và gặp sự cố khi tấm kính chắn gió rơi ra ngoài khiến cơ trưởng bị kéo ra khỏi buồng lái.